De diensten van Kraeft

Bij het inhuren van tijdelijke medewerkers heeft u als bedrijf de mogelijkheid om te kiezen tussen uitzenden, payrollen en detacheren. Maar wat zijn nu precies de verschillen? Hoe kunt u optimaal gebruik maken van tijdelijke krachten? En hoe zorgen we er bij KRAEFT voor dat uw bedrijf zo optimaal mogelijk flexibele krachten kan inzetten? 

U leest hier wat de verschillen zijn tussen uitzenden, payrollen, detacheren en werving & selectie. Daarnaast vertellen we u graag hoe wij het aanpakken bij KRAEFT.

 

Wat is het verschil tussen uitzenden en detacheren?

De termen uitzenden en detacheren worden veel door elkaar gebruikt. KRAEFT werkt volgens het fasensysteem van de NBBU waarbij uitzenden wordt ingedeeld in 3 fases:

Fase AFase A geldt voor uitzendkrachten die nog niet meer dan 78 weken voor dezelfde uitzendonderneming hebben gewerkt. In fase A zijn uitzendkrachten nog steeds werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. Uitzondering: tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk bij de uitzendovereenkomst is overeengekomen dat het uitzendbeding niet van toepassing is.
Verder worden de 78 weken in fase A doorgeteld mits er geen onderbreking is van meer dan zes maanden tussen twee uitzendovereenkomsten. Hierbij tellen alleen de gewerkte weken mee. Als er wel sprake is van een onderbreking van meer dan zes maanden, dan begint de telling van fase A opnieuw.

Fase BEen uitzendkracht komt terecht in fase B zodra de uitzendovereenkomst na voltooiing van fase A wordt voortgezet. De uitzendkracht kan ook in fase B terecht komen als er binnen een periode van zes maanden na voltooiing van fase A een nieuwe uitzendovereenkomst bij ons wordt aangegaan.
In fase B is de uitzendkracht nog steeds werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor bepaalde tijd. Uitzondering: tenzij er uitdrukkelijk een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor onbepaalde tijd is overeengekomen.
Fase B duurt maximaal vier jaar waarin maximaal zes uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding worden overeengekomen. Verder wordt de periode van vier jaar en het aantal van zes uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding doorgeteld mits er geen onderbreking is van meer dan zes maanden tussen twee uitzendovereenkomsten. De onderbrekingstermijn wordt in dat geval meegeteld. Als er wel sprake is van een onderbreking van meer dan zes maanden, dan begint de telling van fase A opnieuw.

Fase CEen uitzendkracht komt terecht in fase C zodra de uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding na voltooiing van fase B wordt voortgezet. De uitzendkracht kan ook in fase C terecht komen als er binnen een periode van zes maanden na voltooiing van fase B een nieuwe uitzendovereenkomst wordt aangegaan.
In fase C is de uitzendkracht nog steeds werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor onbepaalde tijd.
Als de uitzendkracht na beëindiging van een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor onbepaalde tijd  weer terugkeert én er sprake is van een onderbreking van zes maanden of minder, dan is de uitzendkracht werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst fase C. Als er sprake is van een onderbreking van meer dan zes maanden, dan begint de telling van fase A opnieuw.

 

Uitzenden

Als we dus over uitzenden praten, praten we over het inlenen in fase 1 en 2. Als KRAEFT zorgen wij voor de juiste verloning, arbeidscontracten, en andere (juridische) verplichtingen waaraan een werkgever moet voldoen. Ook het ziekterisico en ziekteverzuimbegeleiding is onze verantwoordelijkheid. Dit scheelt u een hoop kosten en risico maar ook een hoop rompslomp. Omdat we bij KRAEFT naar langdurige relaties streven, zowel met u als bedrijf maar zeker ook met onze medewerkers, bezoeken we onze mensen die bij u aan de slag zijn, minimaal eens per maand. In dit gesprek bespreken we de voortgang en de ontwikkelingen van onze medewerker in uw bedrijf.

Soms heeft u gewoon behoefte aan tijdelijke krachten die helpen om de pieken in uw bedrijf op te vangen. Dan schakelen we snel en zorgen we binnen now-time dat we uitzendkrachten regelen.

Het kan echter ook zijn dat u risicoloos nieuwe personeel zoekt. Ook dan is uitzenden bij KRAEFT voor u geschikt. Wij beschikken over een groot netwerk en zijn specialisten als het gaat om zoeken naar de juiste medewerkers. Als u dusdanig tevreden bent over de uitzendkracht, dan kunt u hem of haar na 26 gewerkte weken overnemen. Onze begeleiding zorgt ervoor dat we medewerkers leveren die binnen uw bedrijf passen en dat we een vinger aan de pols houden om ervoor te zorgen dat de opstartfase zo soepel mogelijk verloopt.

Lees meer over uitzenden

 

Detachering

Detacheren betekent dat de uitzendkracht een uitzendovereenkomst met KRAEFT aangaat voor een bepaalde tijd en alle bijkomende verplichtingen. De maximale duur van detacheren is 4 jaar waarin maximaal 6 contracten voor bepaalde tijd mogen worden aangegaan. Het grote verschil tussen uitzenden en detacheren zit in het arbeidscontract. De medewerker krijgt een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd in combinatie met vast uren.

Detacheren wordt vaak gebruikt om arbeidskrachten die moeilijk te vinden zijn (denk bijvoorbeeld aan het detacheren van technisch personeel) aan een bedrijf te binden. Deze werknemers  zullen eerder een overstap maken naar een nieuwe baan als ze weten voor welke termijn het arbeidscontract is en dat ze vaste uren kunnen maken. Dit is een uitstekende manier om op zoek te gaan naar een werkgever die bij hem/haar past.

Een bijkomend voordeel is dat KRAEFT gedurende de hele detacheringsperiode de uitzendkracht zal blijven begeleiden. Ook hier geldt dat wij zorgen voor de juiste verloning, arbeidscontracten, en andere (juridische) verplichtingen waaraan een werkgever moet voldoen.

Lees meer over detachering

 

Werving & selectie

Heeft u een vacature in Enschede, Hengelo, Almelo, Oldenzaal die u niet zelf kunt of wilt invullen? KRAEFT Werving & Selectie helpt u bij het vinden van collega’s. In ruil voor een afgesproken werving & selectie fee, zoeken we met onze ruime ervaring de collega die echt bij u past. KRAEFT beschikt over een ruim netwerk en stopt niet voordat we resultaat hebben.

2 + 3 =